Osteopatía biodinámica

En cada un de nos existe a frecuencia do ritmo da vida, está presente as 24 horas do día pero por circunstancias nos desintonizamos deste ritmo: traumas físicos, emocionais, diferentes experiencias polas que pasamos fan que nos distanciemos deste pulso vital.

Por medio da interacción do terapeuta-paciente buscamos sintonizar de novo con esta frecuencia da saúde e todo o seu potencial. Está sempre presente e podémolo percibir no cotiá a través de diferentes experiencias: cando presenciamos un anoitecer, observamos o mar ou a mirada inocente dun bebé,… este potencial está sempre á nosa disposición, o ceo está cuberto polas nubes pero o sol sempre está a brillar aínda que non o vexamos; o mesmo ocorre no noso sistema, o potencial de saúde está a actuar sempre aínda que presentemos calquera tipo de problemática.

Este fluxo enerxético aparece de forma espontánea durante a sesión de osteopatía biodinámica, pódese percibir como unha sensación de harmonía, momento de profunda conexión onde sentes que formas parte dun Todo, como unha peza que encaixa nun macro quebracabezas. O terapeuta é un facilitador para alcanzar esta sincronización, onde as portas da saúde están plenamente dispoñibles para que o corpo contacte coa sabedoría innata do corpo e sintonice co potencial de vida alagando ao ser por completo, no plano físico, emocional e mental.

O terapeuta está nunha actitude aberta e de presenza auténtica, a través do tacto escoita plenamente ao ser e as súas necesidades sen xuízos. O corpo ao sentirse escoitado desde este estado é capaz de canalizarse en por si no seu proceso de saúde, as distorsiones que se manifestan por medio da enfermidade veñen bañadas por este fluxo de vida.

A sesión discorre nunha contorna segura e confortable, para que a persoa poida entregarse ao proceso, que terá unha duración aproximada de 45 minutos, as horas seguintes tras a sesión é recomendable non facer grandes esforzos, dispoñer de tempo para descansar, así apoiamos a estas forzas innatas do organismo para que sigan exercendo todo o seu potencial curativo.

Más en esta categoría: « Osteopatía craneal Masaxe »