Kinesiología

Introdución

Antes de explicar que é a kinesiología é necesario comprender como funciona o corpo humano. Pódese definir como un bio-ordenador.

Existen máis de 40 millóns de células nerviosas responsables de xestionar a información que procede dos sentidos (tacto, gusto, vista, etc) todo canto sucede na vida dun ser humano desde a súa concepción ata a súa morte queda arquivado na memora orgánica celular para sempre. O corpo humano día tras día retén as lesións que sofre, a mala alimentación, o desgastar por estrés e por suposto tamén os estímulos positivos.

Como o noso corpo ten ”o mal” costume de intentar sobrevivir, o que fai é corrixir os malos hábitos ou xestionar por exemplo a cura de feridas ou lesións. A este proceso podemos chamalo adaptación. Ej. Si te doen as costas, para poder seguir coa túa vida diaria o que fas é encorvarte máis para que non che desbasta, podes seguir traballando e te adaptas pero a dor de costas nunha postura correcta segue aí.

Logo desta introdución podemos preguntarnos, que é a kinesiología?

Que é a Kinesiología

É unha terapia natural que considera que o corpo e a mente están correlacionados, polo que entende que si traballas un aspecto o outro mellora.

A palabra kinesiología significa o estudo do movemento do corpo humano, evaluando o ton muscular e os movementos dunha persoa co propósito de identificar de onde parte o problema. É dicir, busca onde se atope a información gardada polas células nerviosas das que falamos antes.

Como se consegue isto? Pois a través dun test muscular. O terapeuta realiza un estímulo nos músculos e como non son partes independentes senon que están relacionadas con distintos órganos e funcións, o terapeuta segundo a resposta que obtén do estímulo localiza onde se atopa a orixe do problema.

Unha vez identificado este problema, o terapeuta comeza o tratamento podendo utilizar, dependendo dos casos, distintas disciplinas, por exemplo: acupuntura, masaje, osteopatía, fitoterapia, etc

 

Más en esta categoría: « Hidroterapia do Colon Acupuntura »