Fisioterapia Chan Pélvico

Que é?

Trátase dunha especialidade dentro da fisioterapia que está en auxe, en parte pola demanda dun sector de poboación que cada vez recoñece máis a necesidade de coidar esta parte do organismo tan importante.

Ocúpase de previr e tratar as alteracións ou disfuncións asociadas coas estruturas anatómicas situadas na pelvis e as súas relacións, como son: músculos, ligamentos, fascias, articulacións, órganos e vísceras. Deste xeito ao mellorar a estrutura favorecemos o funcionamento de todo o sistema xenito-urinario.

O sector é predominantemente feminino e cada vez abarca a un grupo maior, xa que non só se asocia a determinadas etapas da muller como son: embarazo, posparto e menopausia, senón que, debido a diferentes factores persoais e sociais increméntase a súa demanda: estreñimiento crónico, deportes de impacto (running, tenis?), situacións de hiperpresión abdominal: coller pesos, estornudos, tos, cantar ou falar moi alto.

En que consiste?

Primeiramente se realíza unha entrevista persoal para recolleita de datos necesarios relacionados, hábitos e actividades da vida diaria, xa que na recuperación é moi importante a participación da paciente, polo que se lle aportarán diferentes tipos de pautas: sobre alimentación, mellora evacuatoria, correccións posturais, exercicios respiratorios e toda unha serie de recomendacións en función de cada persoa e a súa situación; ata se fose necesario, contar co apoio terapéutico doutro profesional.

A segunda parte sería a exploración visual e palpatoria do área lumbo-pélvica, xunto coa valoración muscular perineal por vía vaxinal; esta última non sempre se realiza o primeiro día, respéctanse os tempos e situacións de cada muller. Tras esta valoración establécese o plan de tratamento personalizado a cada caso, xeralmente o primeiro paso vai orientado á mellora da propiocepción da zona pélvica, é dicir, a conciencia desta zona do corpo para un mellor control voluntario e funcionamento e espertar a sensibilidade. Dentro do tratamento podemos recorrer a un gran abano de ferramentas: técnicas respiratorias, osteopatía, terapia manual, exercicios de tonificación e reeducación postural, entre outras.

A sesión desenvólvese nun espazo íntimo, confortable e en calma, para que a muller poida sentirse relaxada e sacar o máximo partido ao tratamento que dura aproximadamente unha hora

Más en esta categoría: Hidroterapia do Colon »